Τρίπολη – Στεμνίτσα – Δημητσάνα – Λυσσαρέα – Τρίπολη

Τρίπολη – Στεμνίτσα – Δημητσάνα – Λυσσαρέα – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΤΣΕΛΕΠΕΚΟΥ – ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΑΡΚΟΥ                                 – ΡΑΦΤΗ – ΛΥΣΣΑΡΕΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ
13:15 *ανά 2 εβδομάδες κάθε Τρίτη