preloader

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Ιστορία του ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας

Σαν κινηματογραφική ταινία αρχίζει η ιστορία του λεωφορείου στην Αρκαδία και ουσιαστικά και η ιστορία του ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας. Στα μέσα του 1930, πρωτοπόροι αυτοκινητιστές, ανέλαβαν την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, αρχίζοντας από τη γραμμή Μεγαλόπολη – Τρίπολη με λεωφορεία των 14 θέσεων. Οι γραμμές πολλαπλασιάστηκαν και συμπληρώθηκαν και με άλλες, όπως Ανδρίτσαινα – Τρίπολη, Τρίπολη – Λεβίδι – Κανδήλα, Βλαχοκερασιά – Τρίπολη και άλλες. Δύσκολο το έργο τους, έχοντας να αντιμετωπίσουν την κακή έως και επικίνδυνη κατάσταση των δρόμων, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την έλλειψη όλων των σύγχρονών μέσων για την αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσκολιών. Η ανταμοιβή τους ωστόσο, ήταν μεγάλη. Η ανυπομονησία και η χαρά με την οποία οι κάτοικοι των χωριών περίμεναν «τους απομηχανείς θεούς», που θα τους έβγαζαν από την απομόνωση, δεν περιγράφεται. Αποτελούσαν το μοναδικό μέσο μεταφοράς, την μοναδική «γέφυρα» επικοινωνίας, μεταξύ του κέντρου του Νομού μας και των χωριών του, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων. Χωρίς στην πραγματικότητα να γνωρίζουν το αποτέλεσμα της προσπάθειας τους, αυτοί οι πρώτοι αυτοκινητιστές έθεσαν την βάση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Νομού. Χωρίς τη συμβολή τους η πορεία της Αρκαδίας θα ήταν διαφορετική.
Από τα μέσα του 1930 μέχρι το 1950, δημιουργήθηκαν 4 Κοινά Ταμεία Λεωφορείων, εξυπηρετώντας το κάθε ένα, μια συγκεκριμένη γραμμή. Το 1ο Ταμείο λειτούργησε εξυπηρετώντας την περιοχή της Τεγέας, του Άστρους, του Καστριού, των Καρυών και των Κολλινών. Η αφετηρία του βρισκόταν στην οδό Μεταμορφώσεως. Το 2ο Ταμείο λειτουργούσε εξυπηρετώντας την περιοχή της Μεγαλόπολης και της Ασέας και είχε την αφετηρία του στην οδό Καρακάλου. Το δε 3ο, την περιοχή της Γορτυνίας με αφετηρία την 28ης Οκτωβρίου και τέλος το 4ο εξυπηρέτησε την περιοχή της Αθήνας και είχε τον σταθμό του στην Κεντρική Πλατεία. Ο πληθυσμός των περιοχών αυξάνεται, οι δρόμοι καλυτερεύουν, η τεχνολογία προοδεύει και τα παλιά μικρά λεωφορεία των 12 και των 14 θέσεων δίνουν την θέση τους στα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα λεωφορεία των 24 θέσεων.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την αποφυγή των οικονομικών και χιλιομετρικών ανισοτήτων τα 4 Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων, ενοποιούνται και τον Αύγουστο του 1952 με το Νόμο 2119 «περί των δια λεωφορείων αυτοκίνητων συγκοινωνιών, δι ού συνεστήθησαν κοινά ταμεία εισπράξεων (ΚΤΕΛ) εις έκαστον Νομόν με ωρισμένην έκαστη δικαιοδοσία» δημιουργείται το ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας με ένα στόλο της τάξεως των ογδόντα (80) περίπου λεωφορείων έχοντας τον κεντρικό σταθμό στην Πλατεία Ανεξαρτησίας. Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών και στην αναβάθμιση υπηρεσιών που παρέχει το ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας δημιουργούνται τον Μάρτιο του 1963 και τα αστικά λεωφορεία. Από το 1952 μέχρι το 1968, άλλη μια χρονολογία σταθμός για την ιστορία των ΚΤΕΛ, τα λεωφορεία του οργανισμού μας έχουν μεταφέρει χιλιάδες επιβάτες και εκατομμύρια δέματα.
Την 1η Φεβρουαρίου 1968 με βάση τη υπ’ αριθμό 196360/1967 απόφαση του Υπουργείου, συγχωνεύθηκαν τα 45 υπεραστικά ΚΤΕΛ της Ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και της Κρήτης σε 8 Κ.Τ.Ε.Υ.Λ., ενώ τα υπόλοιπα 39 αστικά ΚΤΕΛ των επαρχιών και 14 των νησιών διατήρησαν την αυτοτέλεια του. Δημιουργείται το 1ο Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. Η πενταετής λειτουργία του θεσμού των Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. παρουσίασε σοβαρά μειονεκτήματα, τα οποία ανάγκασαν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών να προχωρήσουν στην κατάρτιση καινούριου σχεδίου.
Την 17ην Αυγούστου 1973 με βάση το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθμό 102 «Συνιστώνται ενιαίοι συγκοινωνιακοί φορείς με βάσιν την Νομαρχιακήν μονάδα ικανοί να καλύψουν πλήρως τας συγκοινωνιακάς ανάγκας, δια της ανακατανομής δυνάμεως λεωφορείων και μεταφορικού έργου και της παροχής μελλοντικών ανακατατάξεων τούτων, όπου τούτο επιβάλλεται, ώστε να μη ανακύπτουν προβλήματα εις την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού και να επιτυγχάνεται πλήρης συγκοινωνιακή ευρυθμία, προβλεπομένης προς τούτο και της συγχώνευσης των μη αυτοδυνάμων αστικών ΚΤΕΛ, εις υπεραστικά τοιαύτα (άρθρα 4,6,10,25)» δημιουργείται και πάλι το ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας.
Ο Ν. 102/1973 καθόριζε την λειτουργία των ΚΤΕΛ μέχρι το 2001, όπου το Υπουργείο Μεταφορών υπό την αιγίδα του Υπουργού κ. Χρήστου Βερελή και την συνεργασία των ΚΤΕΛ και λαμβάνοντας υπόψιν τις διαρκείς εξελίξεις σε όλους τους τομείς, κατέληξαν στο Ν. 2963/2001 «για την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία», με τον οποίο τα ΚΤΕΛ υποχρεωτικά μετατρέπονται σε Ανώνυμες Εταιρείες. Στόχος, η δημιουργία ευέλικτων εταιρειών ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος και στο συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον με επιτυχία.
Από τα μέσα του 1930 έως σήμερα, έχουν περάσει πάνω από 60 χρόνια μέσα στα οποία το ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας έχει προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για πολλά άτομα, δημιουργώντας έργα υποδομής που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης και των γύρω περιοχών και εκτελώντας δρομολόγια που εξυπηρετούν μόνο κοινωνικούς σκοπούς, όπως μεταφορά φαρμάκων, εφημερίδων και ειδών πρώτης ανάγκης χωρίς τη μεταφορά επιβατών. Το ΚΤΕΛ Αρκαδίας έχει συνεισφέρει και θα συνεχίσει να συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής της Αρκαδίας. Τις όποιες δυσκολίες τις αντιμετωπίζει και θα συνεχίσει να τις αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε συνεργασία πάντα με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τότε, το 1930, το κέντρο του Νομού Αρκαδίας, αποκτά την πρώτη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων του και των κατοίκων των γύρων χωριών.

Σήμερα, το 2015, ογδόντα πέντε χρόνια μετά, τα μικρά παλιά λεωφορεία των δώδεκα, ενίοτε και δεκατεσσάρων θέσεων, τα έχουν διαδεχθεί υπερσύγχρονα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που κινούνται τόσο στο επαρχιακό όσο και στο Εθνικό οδικό δίκτυο. Ακούγοντας την ιστορία των ΚΤΕΛ Αρκαδίας αντιλαμβάνεται κανείς τις προσπάθειες που κατέβαλαν και τους αγώνες που συνεχίζουν να δίνουν οι αυτοκινητιστές. Μοναδικός στόχος, η άνετη, γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση των επιβατών «τους».

Ήταν στα µέσα του 1930, όταν πρωτοπόροι αυτοκινητιστές, µε λεωφορεία των δώδεκα και δεκατεσσάρων θέσεων, τόλµησαν τη δηµιουργία της πρώτης γραµµής, συνδέοντας την Τρίπολη µε τη Μεγαλόπολη. Το εγχείρηµα πέτυχε και σε µικρό χρονικό διάστηµα οι γραµµές πολλαπλασιάστηκαν. Τρίπολη – Ανδρίτσαινα, Τρίπολη – Λεβίδι – Κανδήλα, Βλαχοκερασιά – Τρίπολη.

∆ύσκολο έργο. Έχοντας να αντιµετωπίσουν επικίνδυνους χωµατόδροµους, δυσµενείς καιρικές συνθήκες και κυρίως την έλλειψη όλων εκείνων των µέσων, που σήµερα διατίθενται, για την αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων, οι οδηγοί των ΚΤΕΛ δεν καταθέτουν τα όπλα.

Οι µισθοί πενιχροί. Κανείς δεν διαµαρτύρεται. Τα χαµόγελα των επιβατών που περιµένουν στα σηµεία επιβίβασης, την εµφάνιση του λεωφορείου «τους» που θα τούς µεταφέρει στον προορισµό τους, είναι η µεγαλύτερη ανταµοιβή.

Ένιωθαν «πλούσιοι» οι πρωτοπόροι αυτοκινητιστές, θέτοντας έτσι, µε αυτά τα συναισθήµατα, την ηθική ικανοποίηση που έπαιρναν από τα χαµόγελα των επιβατών, τη βάση για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού µας.

Μέχρι το 1950, δηµιουργήθηκαν τέσσερα Κοινά Ταµεία Λεωφορείων, εξυπηρετώντας το κάθε ένα, µία συγκεκριµένη γραµµή. Αθήνα, Άστρος, Τεγέα, Καστρί, Καρυές, Κολλίνες, Μεγαλόπολη, Ασέα και Γορτυνία.

Οι δρόµοι καλυτέρεψαν, ο πληθυσµός των περιοχών συνεχώς αυξανόταν. Ήταν καιρός πια τα µικρά λεωφορεία να δώσουν τη θέση τους σε πιο σύγχρονα και βέβαια μεγαλύτερα λεωφορεία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή των οικονοµικών και χιλιοµετρικών ανισοτήτων τα τέσσερα Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Λεωφορείων, ενοποιούνται µε τον Νόµο 2119 «περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών, δ’ιού συνεστήθησαν κοινά ταµεία εισπράξεων (ΚΤΕΛ) είς έκαστον Νόµον µε ωρισµένην έκαστη δικαιοδοσία».

Έτσι, τον Αύγουστο του 1952, στην πλατεία Ανεξαρτησίας δηµιουργούνται τα ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας, µε ογδόντα περίπου λεωφορεία.

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών και την αναβάθµιση υπηρεσιών, δηµιουργούνται τον Μάρτιο του 1963 τα αστικά λεωφορεία.

Την 1η Φεβρουαρίου του 1968, συγχωνεύτηκαν τα 45 υπεραστικά ΚΤΕΛ της Ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και της Κρήτης σε οκτώ Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. (ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων).
Το 1ο Κ.Τ.Ε.Υ.Λ δηµιουργείται στην Πελοπόννησο µε έδρα την Τρίπολη. ∆υστυχώς όµως η πενταετής λειτουργία του θεσµού των Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. παρουσίασε σοβαρά µειονεκτήµατα, αναγκάζοντας τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών να προχωρήσουν στην κατάρτιση καινούργιου σχεδίου.

Το 1973, στις 17 Αυγούστου, βάσει του νοµοθετικού διατάγµατος 102 ξαναδηµιουργούνται τα ΚΤΕΛ Αρκαδίας.

Το 2001, το Υπουργείο Μεταφορών υπό την αιγίδα του Υπουργού κ. Χρήστου Βερελή και µε τη συνεργασία των ΚΤΕΛ, λαµβάνοντας υπόψιν τις διαρκείς εξελίξεις σε όλους τους τοµείς, κατέληξαν στο Ν.2963/2001 που µιλούσε «για την οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία» µε τον οποίο τα ΚΤΕΛ υποχρεωτικά θα πρέπει
να µετατραπούν σε ανώνυµες εταιρίες.

Στόχος, η δηµιουργία ευέλικτων εταιριών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του µέλλοντος και στο συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον µε επιτυχία.

Στις 19 Οκτωβρίου 2003 τα ΚΤΕΛ μεταφέρθηκαν στην οδό Ναυπλίου. Ο τότε πρόεδρος των ΚΤΕΛ κ. Νίκος Κουτσόγιωργας µε την συµπαράσταση των μετόχων – λεωφορειούχων, φρόντισε ώστε οι καινούργιες εγκαταστάσεις των ΚΤΕΛ, και τα υπερσύγχρονα λεωφορεία, να ανταποκρίνονται στις επιταγές της νέας εποχής, µε υπηρεσίες, Ευρωπαϊκού Επιπέδου. Το κόστος των επενδύσεων έφτασε στα 15.000.000 ευρώ και προήλθαν από την εισφορά των μετόχων.

Τα ΚΤΕΛ µε ιστορία ογδόντα και πλέον χρόνων στον τομέα των επιβατικών μεταφορών στην Αρκαδία, έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου µας, δημιουργώντας καινούργιες θέσεις εργασίας, και έργα υποδομής που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο