Τρίπολη – Άστρος -Τρίπολη

Τρίπολη – Άστρος
 • 05:30 εκτός Σαββάτου & Κυριακής  (χειμερινή περίοδος)
 • 05:50 εκτός Κυριακής   (θερινή περίοδος)
 • 08:30 καθημερινά  (θερινή περίοδος – καλοκαιρινά μπάνια Μπαταρόλα)
 • 11:00 καθημερινά  (θερινή περίοδος – καλοκαιρινά μπάνια Μπαταρόλα)
 • 13:15 καθημερινά
 • 17:00      Κυριακή (χειμερινή περίοδος – καλοκαιρινά μπάνια Μπαταρόλα)
 • 17:15      Παρασκευή (χειμερινή περίοδος – καλοκαιρινά μπάνια Μπαταρόλα)

 

Άστρος -Τρίπολη
 • 07:00 από Παράλιο Άστρος – Άστρος – Δολιανά –Τρίπολη καθημερινά ΕΚΤΟΣ Κυριακής
 • 14:30 από Παράλιο Άστρος – Άστρος – Δολιανά –Τρίπολη Καθημερινά
  * Κυριακή ανταπόκριση για Πάτρα μέσω Τρίπολης (16:15)
 • 18:15 ΜΟΝΟ Παρασκευή &  Κυριακή (χειμερινή περίοδος)
 • 13:00 από Μπαταρόλα – Παρ. Άστρος – Άστρος – Δολιανά –Τρίπολη

* θερινή περίοδος – καλοκαιρινά μπάνια Μπαταρόλα [καθημερινά ανταπόκριση για Πάτρα μέσω Τρίπολης (14:30) εκτός Σαββάτου & Κυριακής]

 • 18:00 από Μπαταρόλα – Παρ. Άστρος – Άστρος – Δολιανά –Τρίπολη

* καθημερινά [θερινή περίοδος – καλοκαιρινά μπάνια Μπαταρόλα]

 • 20:00 από Μπαταρόλα – Παρ. Άστρος – Άστρος – Δολιανά –Τρίπολη

* [θερινή περίοδος – καλοκαιρινά μπάνια Μπαταρόλα]