Ειδική Προσφορά

Τρίπολη 02/05/2017

Η «ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας Α.Ε.» προσφέρει στο επιβατικό της κοινό για Σάββατο και Κυριακή στα δρομολόγια των 06:45π.μ. και 08:30π.μ. εισιτήριο διαδρομής ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ (Επιστροφής) με τιμή 25€.

Η επιστροφή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και για 48 ώρες.

** Η προσφορά ισχύει από 13/05/2017.