Ανακοίνωση προς επιβατικό κοινό

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η «ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας Α.Ε.» ενημερώνει το επιβατικό της κοινό ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του, για τις ώρες εκτέλεσης των δρομολογίων λόγω έκτακτων αλλαγών να επικοινωνούν πρωτίστως με τα εκδοτήρια της εταιρείας στα τηλέφωνα:

Εκδοτήρια Τρίπολης: 2710222560

Εκδοτήρια Αθήνας: 2105153510 καθώς και στα κατά τόπους πρακτορεία.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ