Τρίπολη – Καλαμάτα – Τρίπολη

Τρίπολη – Καλαμάτα – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
07:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
08:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
13:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή