Τρίπολη – Καλαμάτα – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

07:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ:

08:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

13:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή