Τρίπολη – Πάτρα – Τρίπολη

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ:
14:00 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη –  Πέμπτη – Παρασκευή & Κυριακή

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ:

14:45 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη –  Πέμπτη & Παρασκευή

16:15 *μόνο Κυριακή

ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:
19:30 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη –  Πέμπτη – Παρασκευή & Κυριακή