Τρίπολη – Λεωνίδιο – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

05:30  *εκτός Σάββατο & Κυριακή

05:50  *μόνο Σάββατο

13:15

17:00 * κάθε Παρασκευή μέσω Άστρους (από 16/09/2022)

 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

06:00 *εκτός Κυριακής

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή & Σαββάτο & Κυριακή

13:30*κάθε Σάββατο & Κυριακή

14:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

16:30 *κάθε Παρασκευή ανταπόκριση στο Άστρος