Τρίπολη – Λεωνίδιο – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

05:30 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

05:50 *μόνο Σάββατο

13:15

17:00 *μόνο Παρασκευή

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

06:00 *εκτός Κυριακής

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή & Κυριακή

13:30*μόνο Σάββατο & Κυριακή

14:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

16:30 *Ανταπόκριση στο Άστρος μόνο Παρασκευή