Λεωνίδιο – Αθήνα – Λεωνίδιο

ΑΘΗΝΑ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

07:30 Από Πειραιά

08:15 Από Αθήνα

*Δευτέρα ανταπόκριση για Βλυσιδιά

*Τρίτη ανταπόκριση για Παλαιοχώρι – Αγ. Βασίλειος

*Τετάρτη ανταπόκριση για Πελετά

*Πέμπτη ανταπόκριση για Κοσμά

*Παρασκευή ανταπόκριση για Μαρί

11:00 *κάθε Δευτέρα απευθείας & κάθε Τρίτη έως Σάββατο μέσω Τρίπολης (από 19/09/22)

16:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

06:00 Κηφισός *κάθε Δευτέρα απευθείας & κάθε Τρίτη έως Σάββατο μέσω Τρίπολης

08:15  Κηφισός

13:30 *μόνο Σάββατο & Κυριακή  με ανταπόκριση στην Τρίπολη: 17:30(Σάββατο) & 16:30(Κυριακή)

14:00 *εκτός Σάββατο& Κυριακή μέσω Τρίπολης

16:30 *Ελαιώνας – Κηφισός