Τρίπολη – Πάτρα – Τρίπολη

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ:
14:00 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ:

14:45 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή

ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:
19:30 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή