ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα)

ΑΘΗΝΑ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΜΑΖΕΪΚΑ)

11:00

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΜΑΖΕΪΚΑ) – ΑΘΗΝΑ

07:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή & Κυριακή

15:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

15:30 *μόνο Σάββατο & Κυριακή

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΜΑΖΕΪΚΑ)

05:45 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

13:45    

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΜΑΖΕΪΚΑ) – ΤΡΙΠΟΛΗ

07:00  *εκτός Σάββατο & Κυριακή

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή & Κυριακή

15:15  *εκτός Σάββατο & Κυριακή

15:30  *μόνο Σάββατο & Κυριακή