ΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ


ΑΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

12:30μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
12:45μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
13:15μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
13:30μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
14:10μ.μ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΚΑΜΑΡΙ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΡΙΖΕΣ – ΚΑΜΑΡΙ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ
15:15μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
15:30μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
17:30μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
17:45μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
18:15μ.μ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΚΑΜΑΡΙ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΡΙΖΕΣ – ΚΑΜΑΡΙ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ
19:30μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
20:00μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
21:30μ.μ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΚΑΜΑΡΙ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΡΙΖΕΣ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ