Λεωνίδιο – Αθήνα – Λεωνίδιο

από Λεωνίδιο

  • 05:30  Λεωνίδιο – Αγ. Ανδρέας – Κορακοβούνι – Παρ. Άστρος     * εκτός Κυριακής
  • 08:15   Λεωνίδιο – Τυρός – Αγ. Ανδρέας – Κορακοβούνι – Παρ. Άστρος
  • 16:30  Λεωνίδιο – Τυρός – Αγ. Ανδρέας – Κορακοβούνι – Παρ. Άστρος – Στάση Ελαιώνας– Κηφισός

από Αθήνα

  • 07:30 από Πειραιά  /  08:15     από Αθήνα
    Παρ. Άστρος – Κορακοβούνι – Αγ. Ανδρέας – Τυρός – Λεωνίδιο
    για Βλυσίδια     * κάθε Δευτέρα
    για Πελετά     * εκτός Σαββάτου & Κυριακής
    για Παλαιοχώρι – Αγ. Βασίλειο     * κάθε Τρίτη
    για Μαρί & Κοσμά     * κάθε Πέμπτη
  • 11:00  μέσω Τρίπολης (κάθε Κυριακή)
  • 11:15  μέσω Άστρους (Δευτέρα έως Σάββατο)
  • 16:30  μέσω Άστρους
  • 18:30 μέσω Άστρους     * κάθε Παρασκευή