Τρίπολη – Πάτρα – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ:
14:45 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή
16:15 *κάθε Κυριακή

ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:
19:30 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή & Κυριακή