Τρίπολη – Άργος – Ναύπλιο – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ:
14:05 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
16:30 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή