Άστρος – Αθήνα – Άστρος

από Άστρος

  • 06:45     Άστρος – Παρ. Άστρος – Αθήνα     * εκτός Κυριακής
  • 09:30     Άστρος – Παρ. Άστρος – Αθήνα
  • 17:30     Άστρος – Παρ. Άστρος – Αθήνα

από Αθήνα

  • 07:30   Πειραιάς – (08:15) Αθήνα – Άστρος
  • 11:00   Αθήνα – Παρ. Άστρος – Άστρος
  • 16:30   Αθήνα – Παρ. Άστρος – Άστρος