Αθήνα – Τρίπολη – Γορτυνία – Αθήνα

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑ:

06:45 *κάθε  Κυριακή Τρόπαια – Κοκλαμά – Πύργος

06:45 *κάθε  Δευτέρα Τρόπαια – Λουτρά

09:30 * εκτός Κυριακής Τρόπαια – Δόξα – Λουτρά

16:00 *καθημερινά  για Δημητσάνα – Τρόπαια – Δόξα – Λουτρά **εκτός Σάββατο και συνεχίζει για Τριποταμιά μόνοΚυριακή

 

ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:15 Από Τριποταμιά – Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα *μόνο Δευτέρα & Παρασκευή **ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

06:45 Από Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα *καθημερινά εκτός Κυριακής

**ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

13:00 Από Τριποταμιά – Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα *μόνο Κυριακή

13:30 Από Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα *καθημερινά εκτός Σάββατο

17:00 Λουτρά – Τρόπαια – Βυτίνα *μόνο Παρασκευή [ανταπόκριση με το δρομολόγιο Τρίπολη – Αθήνα ώρας 20:15]