Τρίπολη – Πάτρα – Τρίπολη

Τα παρακάτω δρομολόγια εκτελούνται από 2 Απριλίου 2017 σε συνεργασία με την ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε.

ΣΠΑΡΤΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ
Δευτέρα 13:15μ.μ. 14:30μ.μ.
Τρίτη 13:15μ.μ. 14:30μ.μ.
Τετάρτη 13:15μ.μ. 14:30μ.μ.
Πέμπτη 13:15μ.μ. 14:30μ.μ.
Παρασκευή 07:00π.μ. 08:30π.μ. *Εκτός των μηνών Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος
  13:15μ.μ. 14:30μ.μ.
Κυριακή 15:00μ.μ. 16:15μ.μ.
     
ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ
Δευτέρα 19:30μ.μ. 22:15μ.μ.
Τρίτη 19:30μ.μ. 22:15μ.μ.
Τετάρτη 19:30μ.μ. 22:15μ.μ.
Πέμπτη 19:30μ.μ. 22:15μ.μ.
Παρασκευή 14:30μ.μ. (*) 18:15μ.μ.
  19:30μ.μ. 22:15μ.μ.
Κυριακή 19:30μ.μ. 22:15μ.μ.