Τρίπολη – Λεωνίδιο – Τρίπολη

από Τρίπολη

  • 05:30     εκτός Σαββάτου & Κυριακής
  • 05:50     Σάββατο μέχρι Άστρος (Θερινή περίοδος)
  • 13:15     καθημερινά

από Λεωνίδιο

  • 05:30     εκτός Κυριακής / κάθε Παρασκευή ανταπόκριση στην Τρίπολη για Πάτρα με το δρομολόγιο ώρας 08:30π.μ.
  • 13:30     καθημερινά (θερινή περίοδος) / κάθε Κυριακή ανταπόκριση στην Τρίπολη για Πάτρα με το δρομολόγιο ώρας 16:15μ.μ.
  • 13:50     κατά τη σχολική περίοδο