Τρίπολη – Άργος – Ναύπλιο – Τρίπολη

Τρίπολη – Αργος – Ναύπλιο

  • 10:10     Καθημερινά
  • 14:05     Καθημερινά     * εκτός Κυριακής
  • 17:00     κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία

Ναύπλιο – Άργος – Τρίπολη

  • 08:30     καθημερινά (μέσω Μύλων)
  • 16:30     καθημερινά (μέσω Μύλων)     * εκτός Κυριακής
  • 18:30     κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία