Μεγαλόπολη – Αθήνα -Μεγαλόπολη

Μεγαλόπολη – Αθήνα

05:45     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη   * Εκτός Σάββατο & Κυριακή
07:15     Ασέα – Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη   * Εκτός Σάββατο & Κυριακή
08:45     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη
10:00     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη
12:50     Ασέα – Κηφισσός  * Κάθε Σάββατο & Κυριακή από Νέο Δρόμο
14:00     Αθήνα – Κηφισσός   * Εκτός Σάββατο & Κυριακή
16:30     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη – Κηφισός
18:00     Ασέα – Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη – Κηφισός
20:30     Αθήνα – Πλ. Καραΐσκάκη – Κηφισός

 Αθήνα – Μεγαλόπολη
  • 06:00  Αθήνα – Τρίπολη (8:15) – Μεγαλόπολη                                           * εκτός Σαββάτου & Κυριακής
  • 07:30  Αθήνα – Τρίπολη (10:15) – Ασέα – Παλιόχουνι – Μεγαλόπολη     * Κάθε Σάββατο & Κυριακή
  • 08:00  Αθήνα – Τρίπολη (10:15) – Μεγαλόπολη    * εκτός Σαββάτου & Κυριακής
  • 09:30 Αθήνα – Τρίπολη (11:45) – Μεγαλόπολη
  • 12:30  Αθήνα – Τρίπολη (15:00) – Μεγαλόπολη
  • 15:00  Αθήνα – Τρίπολη (17:15) – Μεγαλόπολη
  • 17:15  Αθήνα – Τρίπολη (19:15) – Μεγαλόπολη   * κάθε Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή Ανδρίτσαινα
  • 20:15  Αθήνα – Τρίπολη (22:15) – Μεγαλόπολη

Πρακτορείο Μεγαλόπολης: 27910 22 238

Τρίπολη
Τηλέφωνο Εκδοτηρίων: 2710 222 560
Τηλέφωνο Δεμάτων: 2710 230 162