Λεωνίδιο – Αθήνα – Λεωνίδιο

από Λεωνίδιο

 • 05:30  Λεωνίδιο – Αγ. Ανδρέας – Κορακοβούνι – Παρ. Άστρος     * εκτός Κυριακής
 • 08:15   Λεωνίδιο – Τυρός – Αγ. Ανδρέας – Κορακοβούνι – Παρ. Άστρος
 • 16:30  Λεωνίδιο – Τυρός – Αγ. Ανδρέας – Κορακοβούνι – Παρ. Άστρος – Στάση Ελαιώνας– Κηφισός

από Αθήνα

 • 07:30 από Πειραιά  /  08:15     από Αθήνα
  Παρ. Άστρος – Κορακοβούνι – Αγ. Ανδρέας – Τυρός – Λεωνίδιο
  για Βλυσίδια     * κάθε Δευτέρα
  για Πελετά     * εκτός Σαββάτου & Κυριακής
  για Παλαιοχώρι – Αγ. Βασίλειο     * κάθε Τρίτη
  για Μαρί & Κοσμά     * κάθε Πέμπτη
 • 11:00  μέσω Τρίπολης (κάθε Κυριακή)
 • 11:15  μέσω Άστρους (Δευτέρα έως Σάββατο)
 • 16:30  μέσω Άστρους
 • 18:30 μέσω Άστρους     * κάθε Παρασκευή