Αλλαγή Δρομολογίων λόγω εορτών

Η «Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αρκαδίας Α.Ε.» σας ανακοινώνει λόγω των εορτών τα δρομολόγια ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και επιστροφή θα εκτελεστούν ως εξής:

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Κυριακή 20/12/2015 11:15 π.μ.
Τρίτη 22/12/2015 11:15 π.μ.
Πέμπτη 24/12/2015 15:15 μ.μ.
Κυριακή 27/12/2015 11:15 π.μ.
Τρίτη 29/12/2015 11:15 π.μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

Τρίτη 22/12/2015 12:00 μ.μ.
Τετάρτη 23/12/2015 15:00 μ.μ.
Κυριακή 27/12/2015 21:00 μ.μ.
Τρίτη 29/12/2015 12:00 μ.μ.
Κυριακή 03/01/2016 21:00 μ.μ.