Αθήνα – Τρίπολη – Γορτυνία – Αθήνα

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΤΡΟΠΑΙΑ:

06:15 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 

07:30 *μόνο Κυριακή 

09:30 *εκτός Κυριακής 

15:30  *καθημερινά  **και Δημητσάνα

*κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή Σάββατο & Κυριακή

ΤΡΟΠΑΙΑ – ΒΥΤΙΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

07:45 *εκτός Κυριακής

14:30 *εκτός Σάββατο

18:30  *εκτός Τρίτη & Πέμπτη

19:15  *από Δημητσάνα *κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή – Σάββατο & Κυριακή

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ:

09:30 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

15:30  *καθημερινά

ΛΟΥΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

07:00 *εκτός Κυριακής

13:30  *εκτός Σάββατο

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑ:

09:30 *μόνο Πέμπτη

15:30  *μόνο Σάββατο & Κυριακή

ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:30 *μόνο Δευτέρα & Παρασκευή

13:00  *μόνο Κυριακή