Τρίπολη – Στεμνίτσα – Δημητσάνα – Λυσσαρέα – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΤΣΕΛΕΠΕΚΟΥ – ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΑΡΚΟΥ (ανά 2 εβδομάδες) – ΡΑΦΤΗ – ΛΥΣΣΑΡΕΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ

13:15 *κάθε Τρίτη