Τρίπολη – Μεγαλόπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

07:15

09:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

11:45

15:00

17:30 *εκτός Σάββατο

19:15

22:15 *εκτός Σάββατο

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

05:45 *εκτός Σάββατο & Κυριακή **Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 06:45

07:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή **Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 08:30

08:45 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 09:45

11:30 *εκτός Σάββατο & Κυριακή **Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 12:30

14:00 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 15:00

16:30 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 17:30

18:15 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 19:00 *μόνο  Παρασκευή & Κυριακή

20:00 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 21:00

23:00 *εκτός Σάββατο

 

Τρίπολη

Τηλέφωνο Εκδοτηρίων: 2710 222 560

Τηλέφωνο Δεμάτων: 2710 230 162 Πρακτορείο Μεγαλόπολης: 27910 22 238

Πρακτορείο Μεγαλόπολης: 27910 22 238