Τρίπολη – Μεγαλόπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

07:15

09:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

11:45

15:00

19:15

22:15 *εκτός Σάββατο

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

05:45 *εκτός Σάββατο & Κυριακή **Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 06:45

07:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή **Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 08:30 **μόνο Δευτέρα

08:45 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 09:45

14:00 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 15:00

16:30 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 17:30

20:00 *Ανταπόκριση για Αθήνα ώρα 21:00

23:00 *εκτός Σάββατο

Τρίπολη

Τηλέφωνο Εκδοτηρίων: 2710 222 560

Τηλέφωνο Δεμάτων: 2710 230 162Πρακτορείο Μεγαλόπολης: 27910 22 238

Πρακτορείο Μεγαλόπολης: 27910 22 238