Τρίπολη – Καλαμάτα – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

07:15 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ:

08:15 μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

13:00 μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή