Τρίπολη – Άστρος -Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

05:30 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

05:50 *μόνο Σάββατο

13:15 *καθημερινά *Ανταπόκριση στο Άστρος για Τυρό –  Λεωνίδιο

17:00 *μόνο Παρασκευή **Ανταπόκριση στο Άστρος για Τυρό –  Λεωνίδιο

ΑΣΤΡΟΣ –ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:05 Άστρος – Δολιανά –Τρίπολη * εκτός Κυριακής

14:30 Άστρος – Δολιανά – Τρίπολη * μόνο Σάββατο & Κυριακή

15:00 Άστρος – Δολιανά – Τρίπολη * εκτός Σάββατο & Κυριακή

18:00 Άστρος – Δολιανά – Τρίπολη * μόνο Παρασκευή