Τρίπολη – Άργος – Ναύπλιο – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ:

08:30 *Καθημερινά εκτός Σάββατο & Κυριακή **μέσω παλαιάς Ε.Ο.

14:05 *Καθημερινά εκτός Σάββατο & Κυριακή **μέσω παλαιάς Ε.Ο.

17:00 *μόνο Κυριακή **μέσω παλαιάς Ε.Ο.

 

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30 *Καθημερινά εκτός Σάββατο & Κυριακή **μέσω παλαιάς Ε.Ο.

16:30 *Καθημερινά εκτός Σάββατο & Κυριακή **μέσω παλαιάς Ε.Ο.

18:30 *μόνο Κυριακή **μέσω παλαιάς Ε.Ο.