ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα)

ΑΘΗΝΑ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΜΑΖΕΪΚΑ)

11:00

18:30 *μόνο Παρασκευή

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΜΑΖΕΪΚΑ) – ΑΘΗΝΑ

06:35 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη & Παρασκευή

15:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

15:30 *μόνο Σάββατο & Κυριακή

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΜΑΖΕΪΚΑ)

05:15 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

14:00 *εκτός Σάββατο & Κυριακή

13:45 *μόνο Σάββατο & Κυριακή

20:30 *μόνο Παρασκευή

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (ΜΑΖΕΪΚΑ) – ΤΡΙΠΟΛΗ

06:35  *εκτός Σάββατο & Κυριακή

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη & Παρασκευή

15:15  *εκτός Σάββατο & Κυριακή

15:30  *μόνο Σάββατο & Κυριακή