Αθήνα – Τρίπολη – Γορτυνία – Αθήνα

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑ:

06:45 Τρόπαια – Δόξα – Λουτρά *μόνο Δευτέρα 

09:30 Τρόπαια – Λουτρά *εκτός Κυριακής 

        **κάθε Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή και Δόξα

      ***κάθε Πέμπτη & Σάββατο και Τριποταμιά

15:30 Τρόπαια – Λουτρά *εκτός Σάββατο

        **κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή & Κυριακή και Δόξα

      ***κάθε Δευτέρα & Παρασκευή και Δημητσάνα

    ****μόνο Κυριακή και Τριποταμιά

ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:30 από Τριποταμιά *κάθε Δευτέρα & Παρασκευή

07:00 από Λουτρά – Τρόπαια – Βυτίνα *καθημερινά εκτός Κυριακής

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη & Παρασκευή

13:00 από Τριποταμιά – Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα *μόνο Κυριακή

13:30 από Λουτρά – Τρόπαια – Βυτίνα *καθημερινά εκτός Σάββατο

17:00 από Λουτρά – Τρόπαια – Βυτίνα *μόνο Παρασκευή [ανταπόκριση με το δρομολόγιο Τρίπολη – Αθήνα ώρας 21:00]