Αθήνα – Τρίπολη – Γορτυνία – Αθήνα

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑ:

09:30 Τρόπαια – *εκτός Κυριακής 

09:30 Λουτρά  – *εκτός Σαββάτου & Κυριακής  (από 21/5/2022)

        **κάθε Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή και Δόξα

      ***κάθε Πέμπτη και Τριποταμιά

15:30 Τρόπαια – Λουτρά *καθημερινά  (από 21/5/2022)

        **κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή & Κυριακή και Δόξα

      ***κάθε Δευτέρα & Τετάρτη & Παρασκευή και Δημητσάνα

    ****μόνο Σαββάτο & Κυριακή και Τριποταμιά  (από 21/5/2022)

ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:30 από Τριποταμιά *κάθε Δευτέρα & Παρασκευή

07:00 από Λουτρά – Τρόπαια – Βυτίνα *καθημερινά εκτός Κυριακής

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη & Παρασκευή

13:00 από Τριποταμιά – Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα *μόνο Κυριακή

13:30 από Λουτρά – Τρόπαια – Βυτίνα *καθημερινά εκτός Σάββατο

17:00 από Πύργο-Τρόπαια-Τρίπολη* μόνο Σάββατο (από 21/5/2022)