Αθήνα – Μεγαλόπολη – Ζάχα

από ΑΘΗΝΑ

09:30 Αθήνα – Τρίπολη (11:45) – Μεγαλόπολη – Ανδρίτσαινα  

και Ζάχα *εκτός Παρασκευής

και Δαφνούλα *μόνο Παρασκευή

προς ΑΘΗΝΑ

14:45 από Ζάχα *εκτός Παρασκευής

14:45 από Δαφνούλα *μόνο Παρασκευή

15:15 από Ανδρίτσαινα – Μεγαλόπολη – Τρίπολη – Αθήνα