Τρίπολη – Λεωνίδιο – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

05:50 *εκτός Κυριακής

13:15

17:00 *καθημερινά και Σάββατο & Κυριακή (θερινή περίοδος)

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

06:30 *εκτός Κυριακής

**Ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή & Κυριακή

13:30

16:30 *Ανταπόκριση στο Άστρος