Τρίπολη – Άργος – Ναύπλιο – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ:

08:30 *Καθημερινά εκτός Σάββατο & Κυριακή

14:05 *Καθημερινά εκτός Σάββατο & Κυριακή

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:45 *Καθημερινά εκτός Σάββατο & Κυριακή

16:30 *Καθημερινά εκτός Σάββατο & Κυριακή