Τρίπολη – Λεωνίδιο – Τρίπολη

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:
05:50 *εκτός Σάββατο & Κυριακή
13:15
17:00*κάθε Παρασκευή & Κυριακή (χειμερινή περίοδος)
17:00*καθημερινά και Σάββατο & Κυριακή (θερινή περίοδος)

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
06:00 *εκτός Κυριακής **ανταπόκριση για Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη
13:30*ανταπόκριση για Πάτρα κάθε Κυριακή
16:30 *κάθε Κυριακή