Αστικά μόνο Σάββατο

ΓΡΑΜΜΗ Νο 3 ΠΡΩΙ

08:00π.μ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
08:25π.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΤΖΑΜΠΟ
08:45π.μ. ΤΖΑΜΠΟ – ΠΛ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ – ΚΤΕΛ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ.
09:00π.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
10:15π.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΚΤΕΛ – ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΤΖΑΜΠΟ
10:30π.μ. ΤΖΑΜΠΟ – ΠΛ.ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ – ΚΤΕΛ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
11:15π.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΠΕΛΑΓΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΑΡΘΕΝΙ – ΤΖΑΜΠΟ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
12:15μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
12:30μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
13:15μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΠΕΛΑΓΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΑΡΘΕΝΙ – ΤΖΑΜΠΟ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
14:15μ.μ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΚΟΠΗ – ΜΗΛΙΑ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ – ΤΡΙΠΟΛΗ
15:30μ.μ. Λ. ΑΞΙΩΜ-ΚΑΛΑΜΙΑ-ΑΓ ΒΑΡΒ-ΕΠΑΜ-ΜΑΙΝ-15.45 ΠΛ.ΚΟΛ-ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-16.30 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-ΠΛ.ΚΟΛ

 

ΓΡΑΜΜΗ Νο 5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

13:15μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
13:30μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
13:45μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΚΤΕΛ – ΤΖΑΜΠΟ
14:00μ.μ. ΤΖΑΜΠΟ – ΚΤΕΛ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
14:15μ.μ ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
14:30μ.μ ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
14:45μ.μ ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΚΤΕΛ – ΤΖΑΜΠΟ
15:15μ.μ ΤΖΑΜΠΟ – ΚΤΕΛ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
15:30μ.μ ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
15:45μ.μ ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
16:10μ.μ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΚΑΜΑΡΙ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΡΙΖΕΣ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ
17:15μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΚΤΕΛ – ΤΖΑΜΠΟ
17:30μ.μ ΤΖΑΜΠΟ – ΚΤΕΛ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
17:45μ.μ ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
18:00μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
18:15μ.μ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΚΑΜΑΡΙ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΡΙΖΕΣ – ΚΑΜΑΡΙ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ
19:30μ.μ ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
19:45μ.μ ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
20:00μ.μ ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΚΤΕΛ – ΤΖΑΜΠΟ
20:15μ.μ ΤΖΑΜΠΟ – ΚΤΕΛ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
20:30μ.μ. ΠΛ.ΚΟΛΟΚ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΛΕΣ.ΑΞΙΩΜ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΕΠ
20:45μ.μ. ΠΑΝΕΠ – ΚΑΛΑΜΙΑ – ΛΕΣ -ΑΞΙΩΜ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ – ΠΛ.ΚΟΛΟΚ
21:30μ.μ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΚΑΜΑΡΙ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΡΙΖΕΣ – ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ