Δρομολόγια Γορτυνίας

Από Τρίπολη:

08:30     Τρόπαια – Λουτρά     * εκτός Σαββάτου & Κυριακής
10:00     Τρόπαια – Ολυμπία – Πύργος     * κάθε Σάββατο & Κυριακή
12:00     Τρόπαια – Ολυμπία – Πύργος     * Καθημερινά
18:30     Τρόπαια – Δόξα – Λουτρά – Τριποταμιά     * την Παρασκευή έως Λουτρά
20:30     Λεβίδι – Βυτίνα   ** Παρασκευή έως Τριποταμιά  ** Κυριακή έως Λουτρά

Από Γορτυνία:

06:15     Τριποταμιά – Τρόπαια – Τρίπολη     * εκτός Κυριακής
06:30     Λουτρά – Τρόπαια – Τρίπολη     * κάθε Σάββατο
13:00     Τριποταμιά – Λουτρά – Τρόπαια – Τρίπολη     * ΜΟΝΟ Σάββατο & Κυριακή
13:30     Λουτρά – Τρόπαια – Τρίπολη     * εκτός Σαββάτου & Κυριακής
17:15     Πύργος – Τρόπαια – Τρίπολη

Για όλα τα Δρομολόγια Γορτυνίας μπορείτε να ενημερώνεστε στα τηλέφωνα:

2710 222 560
2710 224 314