Γραμμή ΝΕΣΤΑΝΗ – ΛΟΥΚΑ

Με Σχολεία Καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής)

06:30
Τρίπολη – Σάγκα – Νεστάνη (για Σάγκα ΜΟΝΟ κάθε Τετάρτη)

07:25
Λουκά – Τρίπολη

06:45
Τρίπολη – Νεστάνη – Λουκά – Τρίπολη (κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή)

08:00
Τρίπολη – Νεστάνη – Λουκά – Τρίπολη

09:00
Πλ. Κολοκοτρώνη – ΚΤΕΛ

10:00
ΚΤΕΛ – Πλ. Κολοκοτρώνη

10:30
Τρίπολη – Νεστάνη – Λουκά – Τρίπολη

11:35
Πλ. Κολοκοτρώνη – ΚΤΕΛ

11:45
ΚΤΕΛ – Πλ. Κολοκοτρώνη

12:30
Τρίπολη – Λουκά – Νεστάνη – Τρίπολη

13:30
Τρίπολη – Λουκά – Νεστάνη – Τρίπολη

 

Χωρίς Σχολεία Καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής)

06:30
Τρίπολη – Σάγκα (ΜΟΝΟ κάθε Τετάρτη) – Νεστάνη

07:25
Λουκά – Τρίπολη

06:45
Τρίπολη – Νεστάνη – Λουκά – Τρίπολη (& Σάγκα κάθε Τετάρτη)

07:25
Λουκά – Τρίπολη

08:00
Τρίπολη – Νεστάνη – Λουκά – Τρίπολη

09:30
Τρίπολη – Αγία Τριάδα – Επισκοπή – Κερασίτσα – Βουνό – Στρίγκου – Δεμίρι – Τζίβα – Αγ. Σώστης – Αγ. Τριάδα – Τρίπολη

10:30
Τρίπολη – Νεστάνη – Λουκά – Τρίπολη

12:30
Τρίπολη – Λουκά – Νεστάνη – Τρίπολη

13:30
Τρίπολη – Λουκά – Νεστάνη – Τρίπολη