Έκπτωση για Σπουδαστές Ι.Ε.Κ. & Ι.Ι.Ε.Κ.

Η «Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αρκαδίας Α.Ε.», σας ανακοινώνει ότι προσφέρει έκπτωση 25% στους σπουδαστές των ΙΕΚ (Δημόσια και Ιδιωτικά για την μετακίνησή τους από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους προς τον τόπο σπουδών τους με τα λεωφορεία της εταιρείας μας (αστικά και υπεραστικά).

Οι σπουδαστές θα επιδεικνύουν ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (δίπτυχο, χρώματος γκρι), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την σχολή τους και την «Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αρκαδίας Α.Ε.» και στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή με την φωτογραφία του.

Οι σχολές  οφείλουν να προμηθευθούν το συγκεκριμένο δελτίο προκειμένου να διανεμηθεί στους σπουδαστές.