Έκπτωση για Μαθητές Φροντιστηρίων

Η «Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αρκαδίας Α.Ε.», σας ανακοινώνει ότι προσφέρει έκπτωση 50% στους μαθητές που μετακινούνται τις απογευματινές ώρες (14:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.) με τα λεωφορεία της εταιρείας μας (αστικά και υπεραστικά) για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.

Οι μαθητές θα επιδεικνύουν στον εισπράκτορα ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (δίπτυχο, χρώματος γκρι), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τα φροντιστήρια τους και την Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αρκαδίας Α.Ε. και στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή με την φωτογραφία του.

Τα φροντιστήρια οφείλουν να προμηθευθούν το συγκεκριμένο δελτίο προκειμένου να διανέμεται στους μαθητές.